Hoe slachthtoffers erkennen?

Hoe erkennen slachtoffer(s)

Je bent dader en beseft dat het tijd wordt om je slachtoffer(s) te erkennen en berouw te tonen (compenseren). Hoe doe je dat? Je loopt waarschijnlijk al een tijd rond met deze vraag. Je hebt je daad of daden misschien lang verdrongen, toch komt dat ‘stemmetje’ steeds weer terug.
De berichten in de media worden ook steeds sterker en je slachtoffers gaan misschien toch een klacht tegen je neerleggen. Je kunt niet meer ontkennen en de controle over je slachtoffer(s) houden wordt steeds moeilijker. Je komt er niet meer mee weg!
Je slachtoffer erkenning geven en gemeend berouw tonen is een grote stap vooruit voor je slachtoffer(s) en voor jou. Er rust minder (onbewuste) druk op je schouders

Brief

Erover praten met een slachtoffer is zelden mogelijk, omdat een gesprek voor een slachtoffer hertraumatiserend kan werken. In de praktijk kiezen daders voor een handgeschreven brief. De brief wordt vaak opgesteld in overleg met een gespecialiseerde advocaat.

Inhoud

In de brief hoef je niet te beschrijven wat je allemaal hebt gedaan, maar je geeft wel aan dat wat je gedaan hebt niet goed was. En vooral dat je er OPRECHT spijt van hebt. Je kunt vragen om een gesprek, wat in de praktijk zelden wordt aangegaan. Je kunt vragen om vergeving, wat niet wil zeggen dat je dit krijgt.

Vergeving

Vergeving geven ligt bij het slachtoffer. Afhankelijk hoe ver een slachtoffer staat in het verwerkingsproces kan er heel misschien ooit vergeving worden gegeven.

Hulp nodig

Heb je hulp nodig bij het erkennen, berouw tonen en compenseren van je slachtoffer{s)? Een advocaat kan je hierbij helpen. Je kunt je verhaal doen, zonder dat dit tot problemen leidt. De advocaat kan optreden als intermediair, hij of zij heeft tenslotte beroepsgeheim.
Een gespecialiseerde advocaat voor het erkennen van slachtoffers is: Advocaat Tom Stappers, hij werkt voor Belgische en Nederlandse klanten.
slachtoffers seksueel misbruik

Voorbeeld

brief erkenning slachtoffer seksueel misbruik